Pismo procesowe przez internet po założeniu konta

finał z traceniem czasu w sądowych kolejkach. Każdy będzie mógł skorzystać z systemu teleinformatycznego. Wystarczy podać imię, nazwisko i Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – wynika z projektu rozporządzenia.


brak podanego kodu w bazie